O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności szkolnej strony internetowej naszatrzynastka.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej naszatrzynastka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego naszatrzynastka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych. Do obsługi strony używane są standardowe skróty klawiaturowe.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W prawym górnym rogu znajduje się aplet z Menu dostępności - wywoływany za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+U pozwalający na dobranie dogodnego kontrastu, podświetlenia linków, zmiany rozmiaru tekstu, jego odstępów, zmiany czcionki dla osób z dysleksją, dopasowania wielkości kursora, ostawienia maski i przewodnika do czytania. Strona internetowa wspiera maszynowy odczyt tekstu za pomocą bezpłatnego oprogramowania NVDA - https://www.nvda.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Andrzej Mazur, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 324 710 197. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Do trzykondygnacyjnego budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. Katowickiej, przy którym znajduje się podjazd dla wózków.

Osoby wchodzące przez wejście główne znajdą się od razu na drugiej kondygnacji (I piętrze).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na I piętrze.

Szkoła nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego

ul. Katowicka 35

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Telefon: +48 324 710 197

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.